www.todocaboverde.com

ALMA SPA

 » 服务 » ALMA SPA

"一个特殊的地方,很好的能源是我们的理念。"

由于许多治疗方法提供给客户,我们强调以下几点
                 - 中医推拿

                 - 放松按摩

                 - 层按摩

                 - 按摩调制器

                 - 足部按摩

                 - 香薰

                 - 面部护理

                 - 疗的手和脚

                 - 修指甲和修脚

                 - 布雷

酒店

奇妙的魅力酒店

倾角

享受美味的潜水之旅

夜生活佛得角

Copyright © 2003-2012 Hotel Odjo d'Agua. Todos os Direitos Reservados